Search

  • Researchers

  • Tags

Arctic Environmental Humanities Workshop Series: Sverker Sörlin

REXSAC researcher Sverker Sörlin will give the second talk in the Arctic Environmental Humanities Workshop Series on September 29 at 11:oo am EDT (5 pm…

Read more

REXSAC at Arctic Frontiers 2020 – The Power of Knowledge

REXSAC at Arctic Frontiers 2020 In January 2020, REXSAC will be participating to the 14th edition of the Arctic Frontiers Conference: The Power of Knowledge. This…

Read more

Workshop 6 nov: Gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige – går det att förena?

Välkommen till en workshop för att samla kunskap om förhållandet mellan gruvor och hållbar utveckling i norra Sverige!    Klimatförändringar och omställning till ett fossilfritt…

Read more