Search

  • Researchers

  • Tags

Sverige sämst på urfolks inflytande vid gruv- och vindkraftsetablering

Sveriges Radio Sameradion rapporterar: Möjligheter till samiskt inflytande saknas och samråd är enkelriktad information. Det konstaterar forskare vid Stockholm Environment Institute i en färsk studie…

Read more