Sverige sämst på urfolks inflytande vid gruv- och vindkraftsetablering

Sverige sämst på urfolks inflytande vid gruv- och vindkraftsetablering

Sveriges Radio Sameradion rapporterar: Möjligheter till samiskt inflytande saknas och samråd är enkelriktad information. Det konstaterar forskare vid Stockholm Environment Institute i en färsk studie gällande gruv- och vindkraftsetableringar i Sverige.

Enligt Miljöbalken ansvarar de tillståndssökande bolagen för sina miljöbedömningar. Men bolagens studier saknar ofta samiskt perspektiv, kunskap och erfarenhet, menar forskarna bakom studien.

I studien lägger forskarna fram konkreta sätt att förbättra rutinerna för miljöbedömningar i Sverige, utifrån internationell, god praxis:

Samiskt inflytande kan bli bättre genom exempelvis att tillståndsmyndigheter och samebyar tillsammans styr arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) på samebyarnas marker.”

“Bolagen kan också i högre grad lämna ifrån sig kontrollen och ge finansiering till samebyar att göra sina egna studier och förse tillståndsmyndigheterna med beslutsunderlag.”

Lyssna på Rasmus Kløcker Larsen i Sveriges Radio, Sameradion.

 

Share

Bolidens gruva i norra Sverige.  © Carl Österlin

Researchers

Share