Ny bok – Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse

Ny bok – Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse

 

Originaltext: Nordiska Museet (pressmeddelande)

 

Ingenstans på jorden ökar den globala uppvärmningen lika snabbt som i Arktis. Vad som sker där angår en hel värld. I oktober 2019 öppnade Nordiska museet utställningen Arktis – medan isen smälter. Nu ger museets förlag ut boken Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse som är en rikt illustrerad fördjupning av utställningens budskap om Arktis som ett hem för fyra miljoner människor.

Antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse bygger på ett flerårigt och okonventionellt samarbete som bedrevs som förarbete till utställningen. Den är ett resultat av museets samlingsinventeringar och dokumentationer samt av dialoger mellan forskare inom både kultur- och naturvetenskap, andra experter och konstnärer. I över fyrtio rikt illustrerade bidrag från olika kunskapstraditioner utvecklar bland andra arkeologer, antropologer, museiintendenter, mineraloger, isforskare, renskötare och konstnärer resonemang om isars och mineralers, djurs, stjärnors och människors rörelser i tid och rum. Arbetet med boken har letts av etnologen Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi 2016–2019 vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

 

– Boken är en mångröstad exposé av hur vardagsliv, landskap och klimat i Arktis bryts genom historia, samtid och framtid. Dispositionen skapar en svindlande rörelse från rymden via spår av människor och djur, upp på fjäll och ner till malmkroppar och gruvor i jordens inre. Samlingar, isar och jorden själv öppnar sina arkiv och ibland passeras gränser även till andra världar. Samverkansprojektet har skapat dialoger över ämnesgränser och kopplar museisamlingarna till högaktuella och existentiella frågor, säger Lotten Gustafsson Reinius.

 

Nordiska museet och Stockholms universitet fattade i december 2015 ett gemensamt beslut om att samverka kring temat Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna. Förarbetet till utställningen Arktis – medan isen smälter och antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse har bestått av mångvetenskapliga seminarier, offentliga föredrag, bidrag till internationella konferenser, diskussioner om utställningen med nordiska kolleger och experter, samtidsdokumentationer och en inventering av museets samlingar. Samlingarna från Sápmi vid Nordiska museet hör till de största i Europa och kommer från Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Genom utställningen sätts de i ett större sammanhang med föremål och berättelser från Grönland, Island och Färöarna. Nedslag från det arktiska Kanada och Sibirien ger vidare utblickar i det nordliga cirkumpolära området.

 

Featuring REXSAC authors:

Annika Nilsson

Dag Avango

 

Fakta:

Nordiska museets förlag

Publicerad i juni 2020 på svenska

ISBN 978-91-7108-612-9

 

Foto: Camilla Andersen. Vatnajökull, Route 1. Islands turismindustri anpassar sig till ett klimat i förändring (via Nordiska Museet).

Share

Foto: Camilla Andersen

Share