Webinarium in Swedish: The impact of mining on Sami rights

April 11th, 2021

Hur bra är Sverige på att respektera urfolks rättigheter inom tillståndsprövningar av nya gruvor? Kan Sverige bli ledande i världen i hur man uppnår social hållbarhet och rättvisa vid gruvbrytning inom urfolks traditionella områden?

 

Välkommen till webinarium den 11 maj om gruvnäring och samiska rättigheter – senaste forskningen om svenskt regelverk och myndighetspraxis. Arrangeras av LU, SLU, SEI och SU.

Majoriteten av gruvdrift, prospekterings-verksamhet och planerade gruvprojekt finns i Sveriges norra region. Etableringen av nya gruvor har på senare tid lett till ökade konflikter i Sápmi i norra Sverige. Skyddet av samiska rättigheter blir därför en central fråga för den svenska mineralpolitikens legitimitet och trovärdighet.

 

Resultaten från flera forskningsprojekt som analyserat svensk lagstiftning och myndigheters tillståndspraxis för gruvdrift och dess effekter presenteras av:

Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Rasmus Kløcker Larsen, seniorforskare, Stockholm Environment Institute

Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

Seminariet hålls online och riktar sig till beslutsfattare, representanter för svensk gruvnäring och renskötsel, samiska och svenska politiker, forskare och andra intresserade samhällsaktörer.

Registrera dig och läs mer

Vid frågor, kontakta Kaisa Raitiokaisa.raitio@slu.se eller Rasmus Kløcker Larsenrasmus.klocker.larsen@sei.org.

Image: Renskötsel i Sápmi/Mats Berg

Share

https___cdn.evbuc.com_images_130524615_250626361204_1_original

Share